Ana içeriğe atla

Amaç


Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu sebeple; kurumsal bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim yaparak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla 1. ve 2. yarıyıllarda temel ekonomik ve kültürel bilgiler içeren derslere, 3. ve 4. yarıyıllarda mesleki becerilerin arttırılmasına yönelik uygulamalı derslere ağırlık verilmekte olup öğrenciler yeterli not ortalamalarını sağladıktan sonra 3. Veya 4. Dönem dönem boyunca işletmelerde yerinde uygulama yaparak, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu program bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef


Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı yetiştirmektir.