Ana içeriğe atla

Amaç


İşletme Yönetimi Programının amacı; işletmelerin ihtiyaç duyduğu yerel ve küresel ölçekte devam eden rekabetin bilincinde, aldıkları eğitim neticesinde sahip olacakları bilgi, beceri ve donanımlarıyla işletmelerine artı değerler katacak meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Programın hedefi;
İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,
Kaynakların, zamanın, iş gücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek,
İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,
İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan,
Mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen,
Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,
Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,
Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen,
İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,
İş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.