Ana içeriğe atla

Amaç


İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı; bir işletmedeki en tepe yöneticiden en alt çalışana, üretim sürecinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm çalışanları karşılamak üzere kullanılmaktadır. Bir işletmenin rakiplerinden kendisini farklılaştırabileceği, onlara karşı rekabet üstünlüğünü yakalayabileceği unsurlardan birisi de sahip olduğu liyakatli çalışanlardır. Bu sebeple; işletmeler bünyelerinde bulundukları insan kaynakları birimine her geçen gün daha fazla önem vermekte ve bu birimde çalıştıracakları kişileri de alanında uzman kişilerden seçmeye gayret göstermektedirler. İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı da özel ya da kamu sektöründeki kurumların insan kaynakları birimlerinde görev alacak donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Hedef

Özel ve Kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi, mülakat teknikleri başta olmak üzere insan kaynaklarına ilişkin uygulamalarda başarılı olabilecek mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.