Ana içeriğe atla

Amaç


Mimari Restorasyon Programı ,ülkemizde taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarının yapısal ve görsel özelliklerini değiştirmeden her türlü olumsuz etkenlere karşı korunabilmesi ve bu kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yıkılan, harap olan bölümlerin aslına uygun biçimde bilimsel prensiplere uygun olarak onarılması işlemini yapan restoratör teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef


Mimari Restorasyon Programı, teorik ve uygulamalı eğitimi kapsamında öğrenciler, koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri, geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması, restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi, geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilerin kazanılması, tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ile teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.