Ana içeriğe atla

Amaç

Bu programın amacı; kurumsal bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim-öğretim yaparak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu amaçla 1. ve 2. yarıyıllarda temel ekonomik ve kültürel bilgiler içeren derslere, 3. ve 4. yarıyıllarda mesleki becerilerin arttırılmasına yönelik uygulamalı derslere ağırlık verilmekte olup öğrenciler yeterli not ortalamalarını sağladıktan sonra 3. Veya 4. Dönem dönem boyunca işletmelerde yerinde uygulama yaparak, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Program amacını yerine getirebilmek için gerekli temel eğitimin verilmesinin yanı sıra öğrencilere dikey geçiş sınavını geçerek lisans diploması edindikleri takdirde, mesleki kariyerlerine yasada belirtilen staj ve sınav şartlarını yerine getirerek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir düzeyinde devam edebilmelerini sağlayacak bir alt yapıyı vermeyi, analitik düşünme yeteneği kazandırmayı, ekip çalışmasına özendirmeyi, mesleki gelişmeleri küresel düzeyde takip etme alışkanlığını ve becerisini kazandırmayı ve karar alma ile öncelik kullanma esaslarını vermeyi vizyon edinmiştir.

Hedef

Muhasebe mesleğinin uygulamasında, gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak öğrenim gören öğrencilerin sahip olması gereken bilgi, becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız öğrendikleri muhasebe programları ve edindikleri sertifikalar ile iş dünyasına donanımlı olarak açılmakta olup uygulamalı teorik anlatım, muhakemeye dayalı sınav, muhasebe standartlarını öne çıkaran çağdaş eğitim hedeflenmektedir.