Ana içeriğe atla

Amaç

Dış Ticaret Programının temel amacı, dünyayı hızla etkileyen küreselleşme olgusu ile birlikte farklılaşan uluslararası ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin yürütülmesi ve takibini yapabilecek yeterlilikte, bilgi ve iletişim teknolojisine  hakim, hızlı çözüm üretme becerisi ile donanmış dış ticaret meslek uzmanlarını yetiştirmektir. . 

Hedef

Dış Ticaret önlisans programının hedefi; İyi derecede Türkçe ve İngilizce kullanım becerisine sahip, Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen, İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini açıklayabilen, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, ulusal ve uluslararası siyasi ve ekonomik olguları ve değişiklikleri anlayıp, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları tanıyan ve düzenleyebilen, dış ticaret işlemlerinde ödeme sistemleri ve kambiyo yükümlülüklerine hakim olan, dış ticaret işlemlerinde yer alan tarafların hak ve sorumluluklarını hukuki ve ticari anlamda bilen, gümrük işlemlerini takip edebilen ve uygulayabilen, dış ticarette teşvikler mevzuatına hakim ve mevzuat değişikliklerini takip edip, yorumlayabilen, dış ticaret işlemlerinin finansman, muhasebe ve vergilendirme süreçlerini uygulayabilen, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün temel işleyişini bilip, operasyonlar yapabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerilerine sahip, meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İyi eğitilmiş, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan gençlerin iş alanlarında aranır eleman olması da, programın temel hedeflerini oluşturmaktadır.